Logo do druku

Budżet zadaniowy

Moduł BZ zawiera siedem kompatybilnych z sobą e-usług umożliwiających zarządzanie Budżetem Zadaniowym:

Wzorzec BZ - na podstawie informacji o rodzaju jednostki, jej strukturze organizacyjnej i realizowanych zadaniach, e-usługa pozwoli na otrzymanie wstępnej struktury BZ, a następnie na podstawie automatycznie wygenerowanych przez system dodatkowych pytań na wypracowanie ostatecznej listy zadań i podzadań.

Cele i Mierniki - na podstawie informacji o strukturze budżetu zadaniowego, realizowanych zadaniach, celach strategicznych, priorytetach jednostki dla każdej podziałki budżetu zadaniowego, e-usługa zaproponuje listę celi i mierników. Dodatkowo użytkownik będzie miał dostęp do bazy dobrych praktyk w tym zakresie oraz bazy mierników dla poszczególnych zadań publicznych.

Ewaluacja Ex Ante - na podstawie wprowadzonych informacji o funkcjonującym w jednostce bz, e-usługa wygeneruje raport ewaluacyjny oceniający poprawność metodyczną i adekwatność konstrukcji bz, zdefiniowanych celów i mierników, a także powiązania pomiędzy bz, a budżetem tradycyjnym.

Audyt wykonania - narzędzia pozwalające na zaplanowanie i przeprowadzenie audytu efektywności i sprawności bz.

Definiowanie powiązań - pomiędzy budżetem tradycyjnym a bz - e-usługa pozwala na zbudowanie tablic powiązań oraz dostosowanie planu kont jednostki do potrzeb bz, a także na sporządzenie układu wykonawczego bz.

Zadaniowe planowanie wydatków - e-usługa polegająca na udostępnieniu narzędzi, procedur (bottom - up, top - down, mieszane) i wiedzy niezbędnej do budżetowania wydatków metodą opartą o nakłady, metodą opartą o produkty, jak i metodą opartą o wyniki.

Ewaluacja Ex Post - na podstawie informacji o wykonaniu bz, system wygeneruje raport, w którym zostanie kompleksowo oceniona realizacja budżetu zadaniowego przy użyciu kryterium 3E, a także poprawność procesu sporządzania, realizacji i sprawozdawczości bz.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu lub dalszymi informacjami szczegółowymi prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt bezpośredni.