Logo do druku

Charakterystyka zadania operacyjnego gminy

Kart zadania może mieć jednak także bardziej syntetyczną budowę, co zaprezentowano poniżej.


Ściągnij plik PDF