Logo do druku

Karta zadania

Opis zadań i podzadań w budżecie zadaniowym, jego szczegółowość, w świetle dotychczasowych przykładów wygląda bardzo różnie. Opis sporządzony może być w formie tzw. karty zadania – co obrazuje przykład zadani Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Cedyni. W karcie takiej przedstawione są podmiot odpowiedzialny, cel zadania, zakres rzeczowy (w tym przypadku służący do kalkulacji wydatków na zadanie), a także mierniki i informacje dodatkowe.


  Karta zadania                   ściągnij plik PDF