Logo do druku

Wyniki autorskich badań nad budżetem zadaniowym

Cel wdrożenia budżetu zadaniowego (% odpowiedzi, można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
 
                                                                        

Źródło: M. Będzieszak, Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Zeszyty Naukowe US nr 547 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 37. Red. B. Filipiak, B. Walczak, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009


Elementy wyszczególnione w budżecie zadaniowym (z wyjątkiem zadań)


  Źródło: M. Będzieszak, Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Zeszyty Naukowe US nr 547 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 37. Red. B. Filipiak, B. Walczak, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 200

Kto w największym stopniu brał udział w definiowaniu zadań, ich elementów składowych?

 
Źródło: M. Będzieszak, Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Zeszyty Naukowe US nr 547 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 37. Red. B. Filipiak, B. Walczak, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009

Spełnienie oczekiwań związane z wdrożeniem budżetu zadaniowego (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”)

Źródło: M. Będzieszak, Model budżetu zadaniowego samorządów w świetle badań [w:] Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, Zeszyty Naukowe US nr 547 – Ekonomiczne Problemy Usług nr 37. Red. B. Filipiak, B. Walczak, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009