Logo do druku

Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym

Harmonogram prac nad budżetem zadaniowym w podsektorze rządowym w Polsce do 2014 roku

Źródło: Ministerstwo Finansów