Logo do druku

Kraje wdrażające metody budżetowania zadaniowego

 Przykłady krajów wdrażających metody budżetowania zadaniowego

Kraj Nazwa i opis
Austria Bundesvoranschlag 2004.
Belgia Copernicus.
Kanada Rezultaty dla Kanadyjczyków; Ramowa Odpowiedzialność Zarządcza; Zarządzanie Zasobami i Struktura Rezultatów oraz System Informacyjny Zarządzania Wydatkami.
Chile System Kontroli Zarządzania i Budżetowania Zorientowanego na Rezultaty.
Dania Niedawno rozpoczęto nową inicjatywę nazwaną „Budżetowanie Memoriałowe” oraz wprowadzono nowe wytyczne nazwane „Wytyczne do zarządzania osiągnięciami”.
Finlandia Projekt Wydajności i Odpowiedzialności oraz Projekt Zarządzania Osiągnięciami.
Francja Reforma budżetowa została zainicjowana przez organiczne prawo budżetowe z sierpnia 2001 r.
Węgry Nie istnieje żadna nazwa dla podejmowanych wysiłków.
Islandia Program zarządzania osiągnięciami został stworzony jako część szerszej strategii modernizacji rządzenia implementacją budżetu, ale nie ma on być częścią procesu formułowania budżetu.
Irlandia Program Pilotażowy „Alokacja Zasobów i Planowanie Biznesowe” (RABP).
Japonia Ustawa o ewaluacji polityki rządowej uchwalona w kwietniu 2002 r.
Korea System Zarządzania Osiągnięciami.
Meksyk Nowy Układ Programowania (NEP) oraz System Ewaluacji Osiągnięć (SED).
Nowa Zelandia Zarządzanie przez Cele.
Norwegia Regulacja zarządzania finansowego 1996.
Polska Istnieje wiele działań pod różnymi nazwami
Portugalia Prawo wprowadzające ewaluację osiągnięć urzędników służby cywilnej (Law 10/2004); Prawo aprobujące główne zasady środków zarządzania usługami oraz podmiotami Rządowej Administracji Centralnej, Regionalnej i Lokalnej (Law 2/2004); Organiczne prawo instytutów i agencji publicznych (Law 3/2004); Reguły i zasady organizacji Administracji Państwowej (Law 4/2004); Rezolucja Rady Ministrów nr 53/2004; Ramowe Prawo Budżetowe 91/2001.
Słowacja Projekt Banku Światowego – ECORYS – Zwiększanie Zdolności Instytucjonalnych do Budżetowania w Ministerstwie Finansów i Sześciu Kluczowych Rozdziałach Budżetowych.
Hiszpania Systemowa Ustawa Budżetowa 47/2003.
Szwecja Wprowadzenie budżetowania zorientowanego na rezultaty w 1988 r.
Turcja Budżetowanie i zarządzanie zorientowane na osiągnięcia zostało wprowadzone przez Prawo Zarządzania i Kontroli Finansów Publicznych (2003).
Wielka Brytania Umowa Ramowa Usług Publicznych.
Stany Zjednoczone Integracja Budżetu i Osiągnięć.
Źródło: T. Curristine, Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire, OECD Journal On Budgeting Volume 5 – No. 2, OECD 2005, s. 91.