Logo do druku

Przydatne linki

Pliki do pobrania:
Budżet zadaniowy - publikacja z I-go Sympozjum Naukowego 
budzet-zadaniowy.com/resources/file/text/psw_ksiazka_budzet.pdf

Strony polskojęzyczne:
Budżet zadaniowy podsektora rządowego

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=1802&wysw=6⊂=sub2
Budżet zadaniowy Szczecina
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50376.asp?soid=630CC937D8EA43DF98F2C32CBD6DBE73
Budżet zadaniowy Goleniowa
http://www.goleniow.pl/gol/1/budzet/2009/02.doc
http://www.goleniow.pl/gol/1/budzet/2009/09.xls
Budżet zadaniowy Warszawy
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/574343F2-7F9A-4CE9-952C-F3F9436F62C6/718650/KOMPENDIUM4.pdf
Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2010
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/21821

Strony anglojęzyczne:


Expect Federal programs to perform well, and better every year – wykaz programów federalnych w USA i pomiaru osiągnięć dla każdego z nich:

http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OCED – opis doświadczeń krajów członkowskich:
Zagadnienia ogólne:


Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools? http://www.oecd.org/dataoecd/21/12/42188101.pdf
Performance Information in the Budget Process: Results of the OECD 2005 Questionnaire http://www.oecd.org/dataoecd/4/53/43480959.pdf
Opening Budgets to Public Understanding and Debate: Results from 36 Countries http://www.oecd.org/dataoecd/62/13/44526335.pdf
Managing the Public's Money: From Outputs to Outcomes - and Beyond http://www.oecd.org/dataoecd/3/25/43488736.pdf
The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come But Whose Implementation Has Not  http://www.oecd.org/dataoecd/35/5/39168822.pdf
Outcome-focused Management and Budgeting http://www.oecd.org/dataoecd/62/15/44526575.pdf
Programme Budgeting in OECD Countries http://www.oecd.org/dataoecd/42/17/43411385.pdf

Doświadczenia krajów członkowskich OECD
Australia
Performance Budgeting in Australia http://www.oecd.org/dataoecd/41/50/43411866.pdf
Australia http://www.oecd.org/dataoecd/63/38/43513865.pdf
Dania
Performance Budgeting in Denmark http://www.oecd.org/dataoecd/42/14/43411479.pdf
Holandia
Performance Budgeting in the Netherlands http://www.oecd.org/dataoecd/42/34/43411548.pdf;
Performance Budgeting in the Netherlands: Beyond Arithmetic http://www.oecd.org/dataoecd/26/13/43469338.pdf
Japonia
The Japanese Attempt at Reinforcing the Policy Management Cycle through Policy Evaluation http://www.oecd.org/dataoecd/62/61/43513890.pdf
Kanada
Performance Budgeting in Canada http://www.oecd.org/dataoecd/42/16/43411424.pdf
Korea
Performance Budgeting in Korea http://www.oecd.org/dataoecd/42/13/43411499.pdf
Nowa Zelandia
Outcome-focused Management in New Zealand http://www.oecd.org/dataoecd/62/60/43513908.pdf
Szwecja
Performance Budgeting in Sweden http://www.oecd.org/dataoecd/42/62/43410990.pdf
USA
Performance Budgeting in the United States http://www.oecd.org/dataoecd/42/60/43411061.pdf;
Outcome-focused Management in the United States http://www.oecd.org/dataoecd/62/58/43514005.pdf
Wielka Brytania
Performance Budgeting in the United Kingdom http://www.oecd.org/dataoecd/42/61/43411005.pdf;
Outcome-focused Management in the United Kingdom http://www.oecd.org/dataoecd/62/59/43513955.pdf