Logo do druku

Informacje podstawowe

Nowatorski produkt najwyższej klasy za przystępną cenę

CapePoint Group oferuje Państwu zestaw narzędzi wspierających nowoczesne zarządzanie finansami w JST. Jest to pierwszy i jedyny na polskim rynku tego rodzaju pakiet usług. Są to usługi funkcjonujące on-line, tzw. e-usługi. Oznacza to, że do korzystania z którejkolwiek e-usługi potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa. Można do nich wrócić w dowolnym czasie i miejscu – nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania w komputerach, na których korzysta się z budzetzadaniowy.com

Wszystkie produkty są zgodne z obowiązującą ustawą o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późm. zm.). Polecamy Państwu przede wszystkim skorzystanie z dwóch nowatorskich narzędzi przygotowanych specjalnie pod kątem JST – mają one wspomóc Państwa w wypełnianiu wytycznych ustawowych dotyczących sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz oceny funkcjonowania kontroli zarządczej (KZ) w Państwa jednostce oraz jednostkach podległych. Ambicją samorządowców jest właściwe zarządzanie swoimi finansami i efektywne zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Osiągnięcie tego celu może wspomóc planowanie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym. Ujęciu działalności samorządu w zadania, definiowania celów i mierników realizacji tych zadań, ewaluacji na każdym etapie realizacji oraz powiązań z budżetem skonstruowanym w sposób tradycyjny służyć ma pakiet 7 narzędzi ujętych pod wspólną nazwą budżet zadaniowy (BZ). Opracowanie oraz wdrożenie oferowanych 9 narzędzi – e-usług zostało zrealizowane przez CapePoint Group Sp. z o.o. przy współudziale najwyższej klasy specjalistów z zakresu wydatków publicznych, finansów samorządów oraz współtwórców założeń budżetu zadaniowego w Polsce. Projekt współfinansowany jest z Funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fakt ten pozwala m.in. na zaoferowanie Państwu produktu najwyższej jakości za niezmiernie przystępną cenę.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) system informatyczny generuje poszczególne produkty e-usług na podstawie:
  • danych liczbowych oraz merytorycznych wprowadzanych przez Państwa na wyraźne życzenie systemu,
  • lub w przypadku wcześniejszej pracy z systemem na podstawie wcześniej podanych danych.
E-usługi wykorzystują technologię informacyjną (IT) i świadczone są za pomocą systemów teleinformatycznych czyli zespołów współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne (Internet). Usługi wykonywane są na indywidualne Państwa żądanie. W celu skorzystania z e-usługi prosimy o zalogowanie się na swoje indywidualne konto na portalu internetowym. Korzystanie z usług jest w pełni zautomatyzowane. W trakcie korzystania z danej e-usługi będziecie Państwo wykonywali polecenia systemu. Usługi elektroniczne polegają tylko na interakcji z systemem bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Korzystając z e–usługi będziecie Państwo proszeni o udzielenie odpowiedzi na zadawane przez system pytania lub podanie informacji finansowych reprezentowanych przez Państwa jednostek. System przy tym, w zależności od uzyskanych odpowiedzi, będzie zadawał następne pytania, aż do czasu kiedy uzyska niezbędne informację do wygenerowania e-ekspertyzy. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w regulaminie korzystania z e-usług.