Logo do druku

Forum Sekretarzy w Pełczynie

 
Kontrola zarządcza w samorządzie –
szybciej  i w pełni automatycznie
 
Podczas Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego zorganizowanego 24-25 listopada 2011 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej eksperci serwisu Budzet-zadaniowy.com zaprezentowali uczestnikom, w jaki sposób moduł „Kontrola Zarządcza” może usprawnić przeprowadzanie obowiązkowego audytu.
 
Podczas spotkania, w którym wzięli udział sekretarze z województwa lubelskiego, eksperci przypomnieli, że wykonanie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych jest obowiązkiem, który narzuca Ustawa o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Ponadto zgodnie ze Zmianą Ustawy o Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Niektórych Innych Ustaw z 12 sierpnia 2011 r., niewykonanie lub niewałaściwe wykonanie audytu jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Moduł „Kontrola Zarządcza“ w serwisie Budzet-zadaniowy.com pozwala zrealizować obowiązek ustawowy, oszczędzając czas i automatyzując pracę.  W jaki sposób? Usługa zawiera gotowe ankiety we wszystkich pięciu obszarach audytu, zgodnie ze standardami Ministerstwa Finansów. Sondy, po wypełnieniu przez jednostki podległe, są automatycznie analizowane. Proces kończy się wygenerowanym automatycznie raportem, zawierającym wykresy, podsumowania i rekomendacje na przyszłość. Serwis przygotowuje także obowiązkowe oświadczenia.
Moduł „Kontrola Zarządcza“ stanowi część serwisu Budzet-zadaniowy.com, który wspiera pracowników samorządów również w łatwym sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej i w organizacji budżetu w postaci zadaniowej. Portal jest zestawem łatwych w obsłudze usług, z których korzysta się poprzez przeglądarkę, bez konieczności instalowania drogiego oprogramowania. Narzędzie, stworzone przez praktyków z zakresu finansów publicznych, w tym samorządów i współtwórców założeń budżetu zadaniowego w Polsce, jest współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej.